Brønn™ gjør det enkelt å lykkes med urter.

Brønn™ er snart klar!

Miljøet vinner og du vinner

Les mer

Bedre måltider

Forhåndsbestill med Vipps og få -40%

Etter din egen smak

Les mer

Lag urtebed på kjøkkenet.

Forhåndsbestill med Vipps og få -40%

Pour water, insert wick and put the lights on.

Alle bilder er av Brønn™ prototyper.

*Med Brønn varer de fleste urter minst 30 dager mm. de brukes opp.  Dette betyr normalt at forbruket øker radikalt og at innkjøpet blir mindre. 75% er et anslag basert på testbrukere. Varigheten på urter kan variere kraftig også med Brønn™. Urter som er utsatt for kulde, dehydrering eller annen skade kan dø raskt uansett pleie. 

** Brønn™ sikrer sunn vekst og frodige urter nesten uansett forhold i hjemmet. Vekstrate avhenger av flere forhold, spesielt temperatur.  Høyde er alene ikke et godt mål for å måle urtevekst ettersom plantene strekker seg etter lys når det er lite av det. 150% er derfor et anslag basert på bredde * høyde, sammenligning av vekt av stilker og blader og størrelse på blader av urter med og uten Brønn™. Variasjonen lå mellom 130% og 190% på alle parametere. Veksten akselererte kraftig mellom uke 3 og uke 5 da eksperimentet ble avsluttet.  Det ble i eksperimentet sammenlignet 12 ulike vekstlys som alle var kandidater til å bli Brønn's™ vekstlys. Nåværende vekstlys ga utvilsomt best effekt. Aktuelle eksperiment ble utført på basilikum. Brønn™ er testet og har vist positiv effekt på alle urter som er tilgjengelig i dagligvarehandel i Norge.